... ZPĚT

O nové Brno

Expozice přibližuje prostřednictvím plánů, studií, fotografií, modelů, nábytku, tiskovin i prezentačních a animačních programů či filmových dokumentů moderní urbanismus, architekturu i dobové interiéry města s jeho atmosférou v letech 1919–1939.

Od moderny po současnost

Expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost. Koncepčně rozdělena do sedmi prostorů, z nichž každý je věnován určitému vývojovému období.

Od renesance po modernu

Výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna. Ve dvou samostatných okruzích, vymezených časovým rozpětím od roku 1570 do roku 1945, jsou prezentována díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s městem Brnem.

Brno na Špilberku

Historická expozice přináší na tisícovku originálních exponátů. Tematicky je rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919.

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…

Oslavte na Špilberku 100. výročí vzniku Československa a konec války. Osudový rok 1918 připomíná výstava plná příběhů, historických předmětů a autentických fotografií. Přiblíží vám závěr války, okolnosti vzniku naší republiky i události tehdejších dnů v Brně.

Příběh loutky

Historické české loutky včetně Spejbla a Hurvínka ze sbírky Pavla a Marie Jiráskových si můžete nově prohlédnout na Špilberku. Manželé Jiráskovi z Brna je sbírají už tři desítky let a ve své sbírce mají loutky vyráběné profesionálně i amatérsky.

Vulcanalia

Zajímá vás historie a současnost ohňostrojného umění? Expozice Vulcanalia vám řekne vše o počátcích ohňostrojných efektů. Představeny jsou i současné ohňostroje a brněnská ohňostrůjná přehlídka Ignis Brunensis.

Od hradu k pevnosti

Působivé představení významné etapy stavebního vývoje a osudů Špilberku. Dílčí objevy jsou dokumentovány také odkrytými, konzervovanými základy středověkého zdiva a mohutné hlavní věže s původním vstupem, doplněné středověkými i novověkými archeologickými nálezy.

Žalář národů

Expozice vás seznámí se Špilberkem jako legendárním žalářem habsburské monarchie proslulým po celé Evropě. Připomenuti jsou špilberští vězni, zejména pověstný loupežník Václav Babinský, ale třeba také tragická doba nacistické okupace, kdy byl hrad věznicí gestapa.