vinaři | Vrbice

... ZPĚT

Vinařství SYFANY


Vinařství SYFANY, které dnes vede mladý vinař Jakub Zborovský, bylo založeno v roce 2009 jako součást rodinného zemědělského podniku ve Vrbici, v mikroregionu Modré hory ve Velkopavlovické podoblasti. Šetrnými postupy ve vinicích i ve sklepě vznikají velmi osobitá vína, která se vám představí v celé své přirozenosti a svéráznosti. Tato vína jsou zároveň plná energie, kterou nasála z lidí, díky jejichž úsilí se dostala na tento svět.

Zpracováním hroznů původními postupy - používanými již našimi předky – se dostává vínu osobité chuti s důrazem na odrůdu, ročník a terroir. V průběhu vzniku vína nebyly, až na nezbytný SO2, použity žádné další aditiva, jež zásadně ovlivňují charakter vína. Veškerá manipulace je prováděna převážně cestou samospádu.

Víno vyzrává až do doby sudové zralosti v akátovém sudu ze dřeva z okolních lesů Ždánic, vyrobené lokálním bednářem. Vinařství nepoužívá žádné moderní technologie, ani řízené kvašení a selektované kvasinky. Víno získává své kvality zejména správným zacházením s jemnými kaly, které jsou pro jeho vývoj absolutně nezbytné.

Hrozny, z nichž Jakub Zborovský vyrábí víno, pochází z vlastních vinic rodinného podniku Syfany, které se nachází z velké části v okolí Vrbice a část ve Velkých Pavlovicích. Celková plocha vinic je 40 ha, avšak na vlastní produkci vína zpracovává hrozny z 12 hektarů z těch nejlepších tratí.

O vinice se starají s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a rozmanitost živočišných i rostlinných druhů v naší krajině. Považují za nezbytné podporovat přirozené funkce agroekosystému, které jsou zemědělskou produkcí přímo či nepřímo ovlivňovány.

kontakt

Vrbice parc. č. 98/2, 691 09
tel.: +420 777 722 696
vino@syfany.cz
www.syfany.cz