vinaři | Hustopeče

... ZPĚT

Vinařství Jurák & syn

Pavel Jurák opustil před několika lety svou původní zdravotnickou profesi a definitivně se rozhodl pro vinařství, které již delší dobu rozvíjel a budoval s otcem Petrem. Ve starobylém sklepě v hustopečské vinařské lokalitě Turhandly v ulici Na Hradbách hospodaří již čtvrtá vinařská generace. Mohutný sklep pochází z počátku 18. století a zachoval si téměř beze změn své původní vzezření, v čemž spočívá jeho jedinečnost. Tento původně německý sklep je pamětníkem dob velké slávy zdejšího vinařství, kdy Hustopeče byly největším vinařským centrem celé Moravy. "Preshúz" je na místní poměry velmi rozměrný a patří k největším ve městě. Sklep má habánské parametry a je na něm patrné, že ho budovali lidé, kteří se od Habánů učili. Tím ovšem odkazy na tradice u Juráků nekončí. Vinařství, i když zavedlo řízené kvašení s chlazením moštů, používá konzervativní přístup k výrobě vína, spoléhá hlavně na přírodní zákonitosti a metody vinifikace zůstaly převážně takové, na jaké spoléhal dědeček dnešního vinaře - včetně některého původního vybavení. Mošty kvasí částečně bez přítomnosti dodaných umělých kvasinek, bílá i červená vína zrají v dřevěných sudech a jsou určena na delší ležení. Výjimku tvoří rosé a část partií bílých vín určených jako svěží k letnímu pití. Jak konstatuje Pavel Jurák: "Základem jsou kvalitní hrozny a my už tomu potom ve sklepě moc nepomáháme." Vinařství má jen půl hektaru vlastního vinohradu, který vysadil dědeček. Ostatní hrozny vinařství skupuje od stálých dodavatelů, které si po dlouhá léta vybíralo v závislosti na kvalitě hroznu a terroir. Roční objem produkce se v poslední době zvýšil na 10 000 litrů, většina se lahvuje a prodává ze sklepa v průměrných cenách přibližně 180 korun. Vybrané partie jsou oficiálně zatříděny, část je ponechána jako zemská vína. 

kontakt

Alšova 6, 693 01 Hustopeče
sklep: Na Hradbách 90 a 596, 693 01 Hustopeče
tel.: +420 776 324 884
jurakasyn@gmail.com
www.jurakasyn.cz