Těšické búdy 160, 696 19 Mikulčice
tel.: +420 606 111 020
bronislav.vymola@tiscali.cz
www.vinarstvivymola.cz