U Dráhy, 691 55 Moravská Nová Ves
tel.: +420 777 983 591
franta.vino@seznam.cz