Pokyny pro vinaře


Festival otevřených sklepů - Jaro na Podluží

27. a 28. dubna 2019

Výzva pro vinaře
Přihláška - přihlašování bylo pro napnění kapacity uzavřeno
Vzor smlouvy
Časový plán přípravy