Pokyny pro vinaře


Festival otevřených sklepů - Podzim na Hustopečsku

7. a 8. listopadu 2020

Přihláška - kapacita pro podzimní festival je naplněna
Vzor smlouvy
Časový plán přípravy