Pokyny pro vinaře


Festival otevřených sklepů - Sv. Martin v Modrých Horách

9. a 10. listopadu 2019

Výzva pro vinaře
Přihláška - přihlašování bylo pro naplnění kapacity festivalu ukončeno
Vzor smlouvy
Časový plán přípravy